Lô gan nhất là bao nhiêu ngày

Lô gan nhất là bao nhiêu ngày