Tổng hợp công thức bắt bạc nhớ theo ngày đầy đủ nhất